Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Sluten omröstning

Sluten omröstning sker digitalt och är anonym. Huvudregeln är att valen sker öppet och med hjälp av acklamation. Däremot görs personval alltid med sluten omröstning.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.