Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Stadgar

HRF är en ideell förening och har därmed stadgar. Stadgarna är föreningens regler. Stadgar styr bland annat förbundets namn och huvudsäte, organisationsområde, ändamål och demokratiprocess.

HRF:s stadgar kan endast ändras av en kongress. Mellan kongresserna är det förbundsstyrelsens uppdrag att tolka och se till så att föreningen följer de beslutade reglerna.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.