Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Stora guldnålen

HRF har ett hederstecken som kallas för ”stora guldnålen”. Den kan delas ut till medlemmar som varit med i ett LO-förbund i 35 sammanhängande år. I minst 15 av dessa år ska medlemmen också ha varit HRF-medlem och ”utfört ett aktivt arbete inom förbundets verksamhetsområde.” Det betyder att medlemmen till exempel ska ha haft ett styrelseuppdrag och varit en representativ företrädare för HRF och föreningens mål.

Både avdelning och enskilda medlemmar kan begära att tilldela/få den stora guldnålen, som sedan delas ut på kongressen eller i samband med en avdelnings årsmöte.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.