Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Suppleanter

En suppleant är en ersättare och reserv för ett ordinarie ombud, som har förhinder att närvara eller avgår från sitt uppdrag under kongressperioden. Precis som ordinarie ombud väljs suppleanter för hela mandatperioden, i kongressens fall tre år.

Suppleanter kallas in i turordning utifrån de röstantal de fick i samband med val till ombud på avdelningars årsmöte eller höstmöte. Suppleanter väljs även till andra förtroendeuppdrag, som till exempel förbundsstyrelsens produktionsledamöter.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.