Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Traktamente

HRF:s ekonomiutskott kan föreslå till kongressen att besluta om sedvanliga kostnadsersättningar och traktamente med avdrag för måltider, för de medverkande under kongressen.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.