Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Valbarhet

En tumregel för att kunna väljas till olika uppdrag inom HRF är att man är medlem. Det finns undantag som regleras i HRF:s stadgar.

Till exempel kan inte HRF:s ombudsmän och revisorer bli valda till kongressombud, de har dock närvaroplikt under kongressen.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.