Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Valbarhetshinder

Att ha valbarhetshinder betyder att en inte kan bli vald till en viss position. Anställda ombudsmän kan inte väljas till kongressombud, och inte heller som revisorer. Ombudsmän kan dock väljas in i kongressens valberedning.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.