Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Valberedning

Det är viktigt för HRF att jämlikhet och balans finns i alla beslutande organ, därför tillsätts en valberedning. Förbundets valberedning väljs på kongressen och består av fem ledamöter. Valberedningen har alltid närvaroplikt på mötet.

Valberedningens uppdrag är att förbereda inkomna nomineringar och utifrån dessa föreslå en jämlik sammansättning inför beslut om personval.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.