Tillbaka till Faktakollen A-Ö

Valkretsar

En valkrets är ett lokalt område som väljer ett fastslaget antal kongressombud. Alla medlemmar i valkretsen, som betalat sin medlemsavgift, är röstberättigade.

Förbundsstyrelsen beslutar om vilken valkretsindelning som ska gälla. Valkretsarna beslutas utifrån det aktuella medlemsantalet per den sista oktober året före kongress. Förbundsstyrelsen bestämmer också vilken valordning som ska gälla.

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.