Kongressombud

Besluten som tas under kongressen görs av 100 ombud.
Läs mer här!


Att vara kongressombud

Valda kongressombud utgör tillsammans föreningens högsta beslutande organ. Hotell- och restaurangfackets kongress har 100 ombud som kommer från hela landet. Som ombud representerar du din lokala avdelning, fattar viktiga beslut och påverkar framtiden.

Ombuden är framröstade av avdelningens medlemmar vid avdelningens årsmöte. Du kan nominera och nomineras till kongressombud.

När väljs ombuden?

Fram till den 31 december 2017 kunde du som medlem nominera kongressombud.

Ombuden väljs och röstas sedan fram vid din lokala avdelnings årsmöte. Alla medlemmar i avdelningen har rösträtt. För tid och plats se Hotellrevyn, din lokala avdelnings webbsida eller kontakta oss via mejl eller telefon.

 

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.