Praktiskt information

Här hittar du praktisk information om kongressen.


När?

1 – 4 juni 2018.

Kongressen öppnar fredag 1 juni klockan 12.00 och stänger måndag 4 juni klockan 15.00.

Registrering/incheckning i Vasateatern öppnar klockan 09.00 den 1 juni.

Var?

Vasateatern i Stockholm,
Vasagatan 19 .

Vad händer på kongressen?

Kongressen är HRF:s högsta beslutande organ. Den sammanträder vart tredje år och väljer även styrelse och ledning. På kongressen beslutas vilka mål förbundet ska jobba mot, vilka frågor HRF ska driva samt vilka övriga riktlinjer som ska gälla.

Besluten tas av 100 kongressombud som alla är medlemmar i HRF. Ombuden kommer från föreningens lokala avdelningar och är framröstade av avdelningens medlemmar.

Vilka?

Medlemmar i HRF – 100 framröstade ombud samt förbundsstyrelsen.

Varför kongress?

Kongressen är HRF:s mest angelägna möte. Genom demokrati och medbestämmande får alla medlemmar möjlighet att vara med och påverka vilka frågor och områden föreningen ska fokusera på.

Kongressen väljer även vilka som ska leda arbetet genom att rösta fram en ordförande, vice ordförande samt en avtalssekreterare, det vill säga föreningens politiska ledning.

Hur?

Genom demokrati, motionshantering, debatter och röstning.

 

 

Nyheter

Uttalande från HRF:s kongress – Välfärd

Välfärden ska vara av hög kvalitet, finansieras gemensamt och fördelas utefter de behov som finns. Välfärden ska fungera på ett tillfredsställande sätt och finnas över hela landet.