Förbundsstyrelsen

HRF:s förbundsstyrelse består av elva ledamöter som alla är medlemmar. Förbundsstyrelsen väljs på HRF:s kongresser.


Malin Ackholt

Förbundsordförande malin.ackholt@hrf.net

Pim van Dorpel

Vice ordförande pim.vandorpel@hrf.net

Peggy Nyholm

Avtalssekreterare peggy.nyholm@hrf.net

Sara Astner

Förbundsstyrelseledamot sara.astner@hrf.net Bingovärdinna

Carl Michael Leijon

Förbundsstyrelseledamot carl-michael.leijon@hrf.net Servitör

Anna Hjortheden

Förbundsstyrelseledamot anna.hjortheden@hrf.net Servitris

Petter Zetterqvist

Förbundsstyrelseledamot petter.zetterqvist@hrf.net Skidlärare

Gustav Thusberg

Förbundsstyrelseledamot gustav.thusberg@hrf.net Receptionspersonal

Frederick Lidman

Förbundsstyrelseledamot frederick.lidman@hrf.net Casinopersonal

Christian Forsman

Förbundsstyrelseledamot christian.forsman@hrf.net Bartender

Katja Öz

Förbundsstyrelseledamot katja.oz@hrf.net Servitris