Förbundsstyrelsen

HRF:s förbundsstyrelse består av elva ledamöter som alla är medlemmar. Förbundsstyrelsen väljs på HRF:s kongresser.


Malin Ackholt

Förbundsordförande malin.ackholt@hrf.net

Pim van Dorpel

Vice ordförande pim.vandorpel@hrf.net

Per Persson

Avtalssekreterare per.persson@hrf.net

Mathias Westbrand Emilsson

Förbundsstyrelseledamot mathias.westbrand.emilsson@hrf.net Servitör

Bassem Majid

Förbundsstyrelseledamot bassem.majid@hrf.net Arbetsledare

Rebecca Wallin

Förbundsstyrelseledamot rebecca.wallin@hrf.net Receptionist

Tural Kokulu

Förbundsstyrelseledamot tural.kokulu@hrf.net Bartender

Anders Korphed

Förbundsstyrelseledamot anders.korphed@hrf.net Bingovärd

Sonja Berthsjö

Förbundsstyrelseledamot sonja.berthsjo@hrf.net Bingovärdinna

Kajsa Bysell

Förbundsstyrelseledamot kajsa.bysell@hrf.net Barista

Sara Astner

Förbundsstyrelseledamot sara.astner@hrf.net Bingovärdinna