Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på oktober månads medlemsavgift.

Bli medlem

Ansvarig myndighet

Arbetsmiljöverket är den centrala myndigheten för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Om skyddsombud och arbetsgivare inte kommer överens i en arbetsmiljöfråga kan man kontakta Arbetsmiljöverket.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar hur arbetsmiljön ska se ut. De ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns de tillgängliga både för beställning och utskrift.

Länk till arbetsmiljölagen.