Varför kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas mellan fackförbund och arbetsgivare. Kollektivavtalet garanterar dig grundläggande rättigheter och försäkringar på jobbet. Till exempel årlig löneökning, betald övertid, OB-tillägg, försäkringar och avtalspension.

I Sverige finns ingen lag om lägstalön, utan lön bestäms i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, som sedan skrivs in i kollektivavtalet. I kollektivavtalet finns en så kallad minimilön. Självklart får du tjäna mer än vad som står i ditt kollektivavtal, men inte mindre!

Har din arbetsgivare kollektivavtal slipper du själv att förhandla fram dina villkor. De finns redan i ett färdigt paket som gäller dig och alla anställda på arbetsplatsen.

Med kollektivavtal via HRF får du:
  • årlig löneökning
  • högre pension
  • högre ersättning vid föräldraledighet
  • försäkringar om något skulle hända dig på jobbet. Läs mer här.
  • betald övertid
  • OB-ersättning
  • regler kring schemaläggning och anställningsformer
  • och en mängd andra förmåner som finns nedskrivna i kollektivavtalet
Kollektivavtalade försäkringar

Det är stor skillnad mellan att jobba på ett företag med kollektivavtal, mot att jobba på ett företag utan. Kollektivavtalet innehåller flera förmåner, rättigheter och kollektivavtalade försäkringar för dig som anställd.

I HRF:s kollektivavtal finns ett så kallat försäkringsavtal. Det är ett skydd med kollektivavtalade försäkringar och garantiregler som är bra både för dig som anställd och företaget du arbetar på.

För oss som arbetar i hotell- och restaurangbranschen gäller i huvudsak följande kollektivavtalsförsäkringar:

Avtalspension
AFA Försäkringar
Inget kollektivavtal på din arbetsplats?

Om du är medlem i HRF, och om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats, hjälps vi tillsammans åt för att teckna kollektivavtal på din arbetsplats. Som medlem i HRF är du aldrig ensam. Så här går du tillväga.