Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Hotell och Restaurang Facket ger Stöd till hotell- och restauranganställda i Asien

Hotell och Restaurang Fackets förbundsstyrelse har beslutat att avsätta 100 000 kronor ur förbundets internationella solidaritetsfond för insatser riktade mot anställda inom servicesektorn i hårt drabbade områden i Asien. Syftet är att bevaka de hotell- och restauranganställdas arbetstillfällen och sociala situation.

– Nu står mängder av människor utan arbete och inkomst, säger Hotell och Restaurang Fackets förbundsordförande, Birgitta Kihlberg.

Anslaget destineras till Internationella Unionen för Livs- och njutningsmedelsarbetareförbundet, IULs, regionala kontor för Asien. Pengarna ska finansiera lokala projekt som kan starta omgående.

– Situationen när det gäller anställningsförhållanden och fackliga rättigheter var mycket problematisk redan innan katastrofen, säger Birgitta Kihlberg.

Birgitta Kihlberg samt Stefan Davidsson från förbundsstyrelsen åker på en sedan länge planerad studieresa till Australien. Med anledning av katastrofen kommer de att tillsammans med IULs kontor i Sydney diskutera hur det fackliga återuppbyggnadsarbetet ska ske.

Förbundsstyrelsen beslutade också att ge alla medlemmar i Hotell och Restaurang Facket möjlighet att bidra genom att skänka pengar till drabbade systrar och bröder i katastrofområdet.

– På olika sätt kommer vi att uppmana våra medlemmar att sätta in pengar på postgirokonto 35 03-0 och märka talongen "Asienfonden", berättar Birgitta Kihlberg.

Kontakterna med IULs regionsekreterare för Asien, Ma Wei Pin är sedan tidigare utsatt till den 13 januari 2005 i Sydney.

Hotell och Restaurang Facket skänker 100 000 kronor

Hotell och Restaurang Fackets förbundsstyrelse har beslutat att anslå 100 000 ur förbundets internationella solidaritetsfond, för särskilda insatser i de områden som drabbats hårdast i Asienkatastrofen. Syftet med bidraget är att bevaka de hotell- och restauranganställdas arbetstillfällen. Anslaget destineras till Internationella Unionen för Livs- och njutningsmedelsarbetareförbundet, IULs, regionala kontor för Asien. Pengarna ska finansiera lokala projekt som kan starta omgående.

Till Asienfonden och de drabbade hotell- och restaurangarbetarna har vi nu fått in

111 918,50 kronor

Sätt in ditt bidrag på postgirokonto 35 03-0 och märk talongen "Asienfonden?.

För mer information kontakta:

Birgitta Kihlberg, förbundsordförande, tel. 0708-94 51 52

Therese Hulthen, arbetsutskottets kansli, tel. 0705-89 65 49