Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Hotell och Restaurang Facket startar pizzaprojekt

Nationell insamling av pizzakartonger och menyer

– Vi äter mycket pizza i Sverige. Pizzan är nog den ?importerade? maträtt som har störst spridning i vårt land. Väldigt få människor är främmande för att besöka en pizzeria, men ändå vet vi ganska lite om alla de som arbetar där och om vad som finns på pizzan, säger Barbro Andersson, projektansvarig på Hotell och Restaurang Facket.

Hotell och Restaurang Facket och Arbetets Museum har fått stöd av Statens Kulturråd för att under våren 2005 samla in och dokumentera material från landet otaliga pizzerior. Det insamlade materialet ska bli en utställning som ska visas på Arbetets museum under hösten 2005. Därefter blir materialet underlag för vidare studier och forskning.

– Nu ska vi ta reda på vilka som är pizzabagare, vilken bakgrund har de och finns det kvinnliga pizzabagare? Hur ser en pizzabagares vardag ut, hur ser arbetsvillkoren ut och varför arbetar man på en pizzeria?, berättar Barbro Andersson.

I dokumentationen kommer det också att ingå historier kring pizzabagare, specialuttryck som rör redskap och arbetsmoment, regionala variationer av utbud och mycket annat.

– Just nu organiserar vi en grupp av våra förtroendevalda och medlemmar som kommer att hjälpa till i insamlingsarbetet. Entusiasmen är stor, säger Barbro Andersson.

Frågor kring projektet besvaras av:

Barbro Andersson, telefon 070-652 30 88 eller e-post: barbro.andersson@hrf.net.