Hotell- och restauranganställda förlorar 3 000 kr/månaden på förändringar av arbetslöshetsförsäkringen

En typisk anställd inom hotell- och restaurangbranschen, som under ett år växelvis arbetar heltid, deltid och är helt arbetslös, förlorar cirka 3000 kr/månaden på regeringens förändringar av a-kassan – inklusive skattesänkningen. En färsk opinionsundersökning visar nu att de anställda inom branschen är starkt kritiska till regeringens förändringar av a-kassan – även när man räknar med skattesänkningen för den som heltidsarbetar. Men en stor majoritet anser att de övriga förslagen från regeringen – som gör att det blir otryggare på arbetsmarknaden – gör att det blir än viktigare att vara med i facket och a-kassan.

Undersökningen visar på tydliga trender bland de hotell- och restauranganställda:
 Endast 3,5 procent tycker att regeringens förslag om höjd avgift till a-kassan är bra. 89 procent tycker att det är dåligt. Ungefär likadant ser det ut vad gäller övriga förändringar av a-kassan.

 Inte ens när man lägger till det andra sidan av myntet – skattesänkningen för den som heltidsarbetar – blir de hotell- och restauranganställda mycket mer positiva. 75 procent tycker att det samlade paketet med förändringar av a-kassan och lägre inkomstskatt är dåligt. Endast 6,4 procent är positiva till den helhet som regeringen hänvisar till.

 79 procent säger regeringens förslag att en större andel ska få tillfälliga anställningar istället för fasta, gör att det blir än viktigare med medlemskap i facket.

 76 procent säger att högerregeringens nej till stärkt rätt till heltid ökar intresset för fackligt medlemskap.

 71 procent menar att den lägre ersättningen i a-kassan när man blir arbetslös gör att det blir viktigare att vara med i facket.

 73 procent anser att fackligt medlemskap blir mer angeläget om arbetsrätten försämras.

 81 procent är än mer intresserade av fackligt medlemskap på grund av den stundande avtalsrörelsen, då fackföreningen ska förhandla upp löner och villkor för de anställda.

 84 procent av de tillfrågade anser att Hotell- och restaurangfacket åtminstone bör protestera kraftigt och kritisera försämringarna av a-kassan.

– Försämringarna av a-kassan slår djupt orättvist. Det bekräftar de anställda inom hotell- och restaurangbranschen själva här. Våra beräkningar visar att en typiskt anställd inom vår bransch förlorar cirka 3000 kr i månaden – bara för att det är så vanligt att man arbetar heltid del av året, deltid en del, och är arbetslös en del. Därför kommer vi noga att följa hur detta slår mot våra medlemmar, och nu börja arbetet för en förbättrad a-kassa igen, säger Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande Ella Niia.

Undersökningen, där 2325 anställda och arbetslösa inom hotell- och restaurangbranschen, svarade på frågor om förändringarna av a-kassan och fackmedlemskap, genomfördes av Hotell- och restaurangfacket den första veckan i december. Opinionsföretaget Novus Opinion har hjälpt till att sammanställa undersökningsresultatet.