Gemensamma investeringar för trygghet i förändring

Den senaste månaden har svensk industri drabbats av rekordhöga varselsiffror. Hittills i oktober har nästan 12 000 löntagare varslats. Det krävs nu särskilda åtgärder för att hantera en redan allvarlig kris så att den inte förvärras. Det säger LOs representantskap i ett uttalande.

Det krävs kraftfulla åtgärder för att förhindra att löntagarna får betala priset för lågkonjunkturen. Gemensamma investeringar för trygghet i förändring är nödvändiga för att Sverige ska kunna gå stärkt ur krisen.

Därför kräver LOs representantskap att:
– ett inkomstskydd skapas vid arbetslöshet som i ett första steg motsvarar 80 procent av tidigare inkomst för de allra flesta löntagare.
– avgiften till a-kassan sänks så att de allra flesta kan välja att vara med i a-kassan.
– tillräckliga resurser avsätts till Arbetsförmedlingen.
– platserna ökar inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen.
– platserna inom vuxenutbildningen ökar.
– att det tillkommer ytterligare platser inom KY-utbildningen och inom den yrkesinriktade
vuxenutbildningen.
– att möjligheterna till studiefinansiering för vuxenutbildning förbättras.
– att anställningsstöd och subventionerad sysselsättning byggs ut och stärks.

Läs hela uttalandet här!