Enkla justeringar i regelverket gör det svårare att missbruka migrerad arbetskraft

Bilden av att arbetsgivare utnyttjar migrerande arbetskraft förstärks efter Hotell- och restaurangfackets kontroll av krogar i Stockholmsområdet. Samtidigt konstaterar förbundet att mindre justeringar i regelverket kan förhindra att människor missbrukas.

Hotell- och restaurangfacket har under tre månader bedrivit ett riktat uppsökeri riktat mot de arbetsplatser som ansökt om att ta in migrerande arbetskraft. På samtliga 54 arbetsplatser som besökts i Stockholmsområdet har det förekommit felaktigheter.

-Det är ett mycket tydligt mönster som framträder där vi ser att arbetsgivare med migrerande arbetskraft utnyttjar personalen och bryter mot såväl kollektivavtal som lagar, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Av de 54 restauranger som HRF besökt och som Migrationsverket beviljat arbetstillstånd till var nästan ingen prickfri. Ett eller flera allvarliga lag- eller avtalsbrott hittades hos 33 av de 54.

-Av de ärenden som vi valt att driva till förhandling handlar närmare 80 procent om lönedumpning och bristfälliga anställningsbevis och lönespecifikationer. Utan ett anställningsbevis är det svårt att i en eventuell tvist bevisa att man ens har en anställning. Det gör dessa människor enormt utsatta.

För två år sedan ändrades lagstiftningen för den som kommer till Sverige på arbetskraftstillstånd. Enligt HRF har lagstiftningen många luckor som drabbar den som kommer hit.

-Vi ser att regeringen med ganska lätta åtgärder skulle kunna styra upp regelverket för att undvika att dessa människor hamnar i kläm.

De saker som Hotell- och restaurangfacket ser skulle kunna göras inom nuvarande lagstiftning är bland annat:

1. Migrationsverket måste ha ett tydligt uppdrag att inte bara fatta beslut utan också att följa upp de beslut de fattar. Missbruk av systemet måste vara kopplat till tydliga sanktionsmöjligheter mot företagen som bryter mot regelverket. 2. Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar in som underlag för ansökan hos Migrationsverket måste vara bindande. Idag sker ansökan på ett avtal medan den som blir anställd oftast får ett annat avtal med andra villkor och lönenivåer.
3. Arbetstagare som träder fram och söker hjälp ska inte riskera utvisning. Istället ska de garanteras att stanna arbetstiden ut och ges möjlighet att söka nytt arbete.

-Vi kommer i kontakt med människor som arbetar 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, inte sällan med en månadslön på 2-3000 kronor. Protesterar de eller vänder sig till facket blir de uppsagda och förlorar sin rätt att vistas i Sverige. Det system som regeringen byggt upp gör att arbetsgivaren i princip är den som avgör om du får stanna eller inte. Vem protesterar då mot taskiga arbetsvillkor och utebliven lön, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ella Niia, förbundsordförande HRF, 070 – 652 24 33 Lovisa Lagerström Lantz, kommunikationschef HRF, 070 -592 45 46