HRF hade inget att anmärka på när det gällde pizzabagaren i Vedevåg

Med anledning av de uppgifter som förekommer i Nerikes Allehanda den 23 april om arbetstillståndet för en pizzabagare i Vedevåg lämnar HRF följande kommentar:

 

Som fackförbund har vi till uppgift att granska om de anställningsvillkor som arbetstagaren erbjuds är i linje med gällande kollektivavtal. Vår absoluta inställning är att erbjuds den anställde villkor enligt gällande kollektivavtal så ska han eller hon också beviljas arbetstillstånd!

När pizzabagaren i november 2011 första gången ansökte om arbetstilltånd fick HRF ansökan för påseende. Att arbeta som pizzabagare är att jämställas med att arbeta som kock och den lön som pizzabagaren erbjöds av sin arbetsgivare låg cirka 2000 kronor under den minimilön han enligt avtalet skulle ha – inte 200 som uppges i Nerikes Allehanda.

Vårt svar till Migrationsverket var därför att lönen inte låg i nivå med kollektivavtalet. Enligt det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen skulle pizzabagaren ha tjänat 19 971 kronor, vilket också framgick av vårt yttrande till Migrationsverket. Varför Migrationsverket ansåg att han borde ha 18 261 kronor vet vi inte.

I december 2011 återkom arbetsgivaren med en ny ansökan där pizzabagaren erbjöds 21 000 kronor i månaden. Vid det ansökningstillfället hade HRF inget att erinra. Varför Migrationsverket inte har valt att väga in detta i sitt beslut vet vi inte. Detta framkommer inte i Nerikes Allehanda och tidningen har i våra kontakter med dem avböjt att ta in en rättelse.

Vilket beslut Migrationsverket fattar efter att vi lämnat vårt yttrande vet inte vi. Som fackförbund har vi ingen fortsatt del i processen. Om verket fattat beslutet att avslå ansökan trots att vi uppgett att han erbjudits avtalsenliga villkor är det ytterst märkligt. Vi beklagar djupt att processen har drabbat en enskild person, som är extra utsatt som asylsökande. Vår förhoppning är att Migrationsverket omprövar sitt beslut. Erbjuds den anställde villkor enligt gällande kollektivavtal så ska han eller hon också beviljas arbetstillstånd.

 

Läs mer om HRF:s arbete med arbetskraftsinvandring

Läs artikeln i Nerikes allehanda