HRF strandar förhandlingarna

”Arbetsgivarna är inte ens intresserade av att diskutera villkoren för hotell- och restauranganställda.  Det är nonchalant och respektlöst och tyvärr ser vi ingen annan utväg än att nu stranda förhandlingarna. Vi kommer inte vidare”, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Trots att sju inbokade förhandlingsdagar passerat har Visita (tidigare SHR) och HRF bara träffats vid två tillfällen om sammanlagt 2 timmar och 31 minuter. Mötena har varit helt fruktlösa eftersom Visita inte vill diskutera de allmänna villkoren i avtalet.

– Det är ytterst nonchalant mot oss som motpart men framförallt mot alla anställda i branschen att inte ta det tillfälle som en avtalsrörelse ger för att diskutera hur vi avtalsvägen kan utveckla villkoren i branschen, säger Ella Niia. Vi har sedan det att förhandlingarna inleddes gjort klart för Visita att vi är villiga att förhandla. Vi har inte ens fått ett motbud på något annat av våra krav än lönepåslaget.

-Det finns ingen anledning till att vi ska fortsätta sitta och vänta på en motpart som inte är intresserad av att ta sin del av ansvaret. Därför väljer vi att idag stranda förhandlingarna. Det ligger väl inte långt bort att misstänka att vi inom kort också lägger ett varsel men när och om det blir återstår att se, säger Ella Niia.

HRF kräver 960 kronor mer per månad och heltidsanställd på ett 12-månadersavtal – eller 880 kronor per månad på ett 11-månadersavtal. För anställda i hotell- och restaurangbranschen är det viktigt att löneökningen blir i kronor och ören och inte i procent eftersom procentsatser på redan låga löner ger väldigt små löneökningar.

-Vi kunde tidigt konstatera att vi står långt ifrån varandra. Men som parter på den svenska arbetsmarknaden har vi ett ömsesidigt ansvar för att försöka komma överens. Jag beklagar djupt att Visita inte tar sin uppgift på större allvar, säger Ella Niia.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Ella Niia, förbundsordförande HRF, 070 – 652 24 33
Patricia Widergren, pressekreterare, 070 – 48 48 100

Läs fler avtalsnyheter från HRF

Läs mer om avtalsrörelsen