Restaurang Storseglet AB har systematiskt låtit bli att betala pensionsinsättningar

Den som är anställd på ett företag med kollektivavtal har rätt till avtalspension. Avtalspensionen utgör en del av vårt gemensamma pensionssystem betalas regelbundet in av arbetsgivaren.

Hotell- och restaurangfacket har vid en närmare granskning av Restaurang Storseglet AB sett att företaget inte gjort rätt pensionsinbetalningar till Fora. Företaget har systematiskt underrapporterat antalet anställda, vilket ligger till grund för hur stora pensionsavsättningar företaget ska göra.Hur många anställda som är drabbade är svårt att uppskatta men det kan handla om flera hundra personer.

– Som anställd på ett företag med kollektivavtal har man rätt till sin avtalspension. Eftersom arbetsgivaren ingått ett avtal om detta är det hans eller hennes skyldighet att se till att pensionsinsättningarna görs – det ska man inte som anställd behöva kontrollera. Att Storseglet AB så grovt missbrukat sitt förtroende och sina skyldigheter som arbetsgivare är upprörande. Det är ett tydligt brott mot det kollektivavtal som fack och arbetsgivare ingått, säger Peggy Nyholm, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.

Förhandlingar mellan HRF och Storseglet har skett på lokal och central nivå utan att man kommit fram till en överenskommelse. Hotell- och restaurangfacket lämnade under onsdagen därför in en stämningsansökan mot företaget till arbetsdomstolen.

– Avtalspensionen utgör en relativt stor del av vår framtida pension och människor drabbas hårt av att deras arbetsgivare inte fullföljt sitt åttagande och gjort rätt inbetalningar. Det är enormt syniskt av Storseglet eftersom vi ser att de satt underrapporteringen i system, säger Peggy Nyholm.

HRF har tillsammans med Kommunal under veckan gått ut med brev till alla medlemmar och tidigare medlemmar och som arbetat på Storseglet om hur de kan agera för att kontrollera om de är drabbade. Du kan själv kontrollera dina pensionsinsättningar på följande vis:

Så här gör du:

 

1. Gå in på www.skatteverket.se

Längst upp till höger på Skatteverkets hemsida finns följande rubriker: ”Press” ”Teckenspråk” ”Kontakta oss” ”Other languages”

2. Välj ”Kontakta oss”

Till vänster på sidan väljer du nu E-posta” och sen ”Ställ en fråga”. Sedan vid ”Min fråga gäller” klickar du på ”Privat” och efter det ”Arbete och inkomst”. Klicka på ”Välj”.

3. Fyll i formuläret

Längre ner på sidan får du fram ett e-postformulär där du fyller i ditt namn, e-post, telefon och din fråga. Förslag på vad du kan skriva:

Jag behöver veta hur mycket jag har tjänat i lön vid företaget Restaurang Storseglet Aktiebolag AB (orgnr: 556601-2216) under hela min anställning vid bolaget. Jag behöver Bild 155 från Skatteverket och jag vill ha inkomsten fördelad per inkomstår.

Om du inte har en e-postadress kan du istället skicka frågan per brev till ditt närmaste skattekontor. Glöm då inte att ange ditt personnummer, namn och adress så att de kan skicka inkomstuppgifterna till dig per post.

4. Skicka inkomstuppgifterna och blankett till Fora

När du har fått inkomstuppgifterna från Skatteverket ska du fylla i den blankett som vi skickar med i detta brev, ”Kompletterande anställningsuppgifter”. Skicka sedan in allt till Fora så att de kan justera eventuella felaktigheter vad gäller din inrapporterade inkomst.

Du skickar dokumenten till:

Fora Pensionsservice
101 56 Stockholm

Läs mer om avtalspensionen

Kontakta HRF om du är berörd eller har frågor om Storseglet

Fakta:  Storseglet AB har verksamhet i 100 skolor och driver 13 större tillagningskök.