Kollektivavtalsdag i Sala

Måndagen den 9 juni kommer vi att finnas på LO Folkets Hus i Sala

mellan kl. 09,00 – 12,00 och 13,00 – 16,30

Välkommen att besöka oss och ställa frågor.

Vi kommer även att göra arbetsplatsbesök.