Rösta fram ditt kongressombud!

Kongressen närmar sig och nu har webbröstningen dragit i gång! Fram till 17 augusti kan du via webben rösta fram vilka som ska vara ombud på vår kongress i november. Webbröstningen är till för er som inte kan närvara på avdelningens höstmöte. Läs mer på din avdelnings hemsida.

Avdelning 01 Väst
Avdelning 02 Stockholm-Gotland
Avdelning 05 Syd
Avdelning 07 Sydost
Avdelning 20 Nord
Avdelning 27 Mitt
Avdelning 30 Mälardalen
Avdelning 31 Karlstad