Storföretag ska inte kunna stämma oss för våra demokratiska beslut!

Uttalande från Hotell- och restaurangfackets kongress

Just nu pågår förhandlingar om ett nytt handelsavtal mellan EU och USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership, förkortat TTIP. Ett handelsavtal – som om det går igenom – skulle bli det största bilaterala avtalet i världen.

Vi anser att ökad handel mellan EU och USA är bra både för svensk ekonomi och för våra medlemmar. Möjligheten att få produkter godkända på ett enklare och mindre kostsamt sätt är positivt så länge det sker genom konkurrens på lika villkor. Men då måste avtalet också omgärdas av ett antal skyddsstaket.

Facket ska självklart aldrig acceptera om arbetsrättsliga regler inte följs, och skydd för arbetstagare ska aldrig kunna ses som ett handelshinder. Det handlar om att skydda arbetstagarnas fri- och rättigheter i EU och USA.

Det finns också en del av avtalet, Investor State Dispute Settlement, ISDS, som vi säger absolut nej till.

ISDS skulle innebära att storföretag kan stämma stater för beslut som är fattade i folkvalda parlament. De kan stämma oss om de till exempel anser att våra miljöregler, folkhälsoregler eller arbetsrättsregler ligger i vägen för deras vinster.

Ett exempel är tobaksbolaget Philip Morris som har stämt den australienska staten för att ha märkt företagets cigarettpaket med varningstext. Systemet har bevisade svagheter och brister.

Vad vi medborgare genom våra folkvalda politiker beslutar om exempelvis miljö, hälsa och arbetsrätt är vår ensak och får aldrig någonsin tryckas tillbaka av kapitalistiska intressen.

Dessa viktiga samhällsfunktioner måste försvaras!

Därför kräver vi:

  • Att ISDS helt tas bort ur TTIP.
  • Att förhandlingarna som nu förs i slutna rum blir transparenta.
  • Att avtalet TTIP som eventuellt kommer till stånd ska innehålla garantier för mänskliga- och fackliga fri- och rättigheter. ILO:s kärnkonventioner ska vara den absoluta minimigränsen.

Schysta villkor ska gälla alla arbetstagare – oavsett på vilken sida av Atlanten vi befinner oss.