Hotell och Restaurangfacket avd 02 Stockholm-Gotland har årsmöte den 2 mars 2015

På mötet skall det väljas till avdelningsstyrelse samt till övriga uppdrag i avdelningen.

Till nedanstående uppdrag kan ni nominera, dessa skall vara avdelningen tillhanda senast den 9 februari 2015.

Nomineringarna sickas till avd.02@hrf.net eller Hotell och restaurangfacket avd 2, Att valberedningen, Box 1129, 111 81 STOCKHOLM

Ordförande

2 ordinarie ledamöter

5 suppleanter

1 ordinarie revisor

2 revisor suppleanter

Ordförande lokala ungdomskommittén

2 ledamöter lokala ungdomskommittén

2 fanbärare

3 ordinarie valberedare

2 suppleanter valberedningen