Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Hotell och Restaurangfacket avd 02 Stockholm-Gotland har årsmöte den 2 mars 2015

På mötet skall det väljas till avdelningsstyrelse samt till övriga uppdrag i avdelningen.

Till nedanstående uppdrag kan ni nominera, dessa skall vara avdelningen tillhanda senast den 9 februari 2015.

Nomineringarna sickas till avd.02@hrf.net eller Hotell och restaurangfacket avd 2, Att valberedningen, Box 1129, 111 81 STOCKHOLM

Ordförande

2 ordinarie ledamöter

5 suppleanter

1 ordinarie revisor

2 revisor suppleanter

Ordförande lokala ungdomskommittén

2 ledamöter lokala ungdomskommittén

2 fanbärare

3 ordinarie valberedare

2 suppleanter valberedningen