OBS. Ändrad lokal årsmötet!

Avdelning 30 Mälardalen kallar till Årsmöte.

Mötet hålls måndagen 23 mars 2015, på Elite Stadshotellet, Stora Torget 7, Västerås klockan 17.30.

 

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna.

HRF bjuder på en lättare förtäring.

 

OBS! anmäl ditt deltagande senast 16 mars 2015 till:

avd.30@hrf.net  eller 021-470 47 30.

 

Sedvanliga årsmöteshandlingar:

 

Styrelsens ansvarsfrihet.

Val av avdelningsordförande

Val av 2 ordinarieledamöter

Fyllnadsval, ordinarieledamot 1 år.

Val av 6 suppleanter.

Revisor.

Valberedning.

 

Verksamheten för 2015 presenteras.

 

Vi har en gäst från Förbundskontoret..

 

Nomineringar till styrelsen skickas senast den 17 mars 2015 till Hotell och restaurangfacket, mailbox 10100 721 19 Västerås.

Märk kuväret ”valberedningen”