Avtalsrörelsen 2016

Vi har en avtalsrörelse framför oss och det är nu dags att nominera till förhandlingsdelegationerna och avtalsrådet.

Alla medlemmar, klubbar och avdelningar i HRF har rätt att nominera, det vill säga föreslå, personer som kan arbeta i våra olika förhandlingsdelegationer samt i avtalsrådet.

Förhandlingsdelegationerna har en mycket viktig och central roll i avtalsrörelsen. Förhandlingsorganisationernas grundläggande uppgifter är att analysera och ta ställning till inkomna ändringsförslag samt under förhandlingarna analysera och ta ställning till arbetsgivarföreningens bud.

Det är av yttersta vikt att nomineringar till förhandlingsdelegationer inkommer från alla avtalsområden, de som nomineras ska ha goda kunskaper i kollektivavtalet som de representerar.

Avtalsrådet utgör ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen. Avtalsrådets uppgift är att utarbeta och sammanställa yrkanden på samtliga avtalsområde. Därför bör avtalsrådets ledamöter representera alla avtalsområden och yrken som finns inom HRF. Avtalsrådet ska även medverka vid en av de lokala avtalskonferenser som förbundsstyrelsen kallar till samt avtalskonferensen.

Nomineringarna ska förutom namn och personnummer innehålla information om var den nominerade arbetar, yrke, avtalsområde, uppgifter om facklig erfarenhet och övrigt som kan vara av intresse för förhandlingsdelegationen eller avtalsrådets sammansättning.

OBS. Man kan inte nominera samma person till både förhandlingsdelegation och avtalsrådet.

Nomineringarna ska vara avdelningen tillhanda senast 25 april.

avd.31@hrf.net