Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Dags att nominera till avtalsrörelsen !!

Dags att nominera till avtalsrörelsen

2016 är det avtalsrörelse där vi förhandlar fram nya regler i våra kollektivavtal. Nu är det dags att nominera vilka som ska vara med i vårt avtalsråd och i våra förhandlingsdelegationer. Alla medlemmar kan nominera. Ta chansen att påverka!

Detta gör avtalsrådet

Avtalsrådet består av 21 personer som föreslår vilka krav HRF ska driva i avtalsrörelsen. Det är viktigt att personerna i avtalsrådet jobbar inom alla våra avtalsområden så att hela branschen representeras. Ju fler yrkesgrupper och kompetenser vi har, desto bättre. Alla medlemmar, klubbar och avdelningar har rätt att nominera ledamöter till avtalsrådet. Mejla din nominering till magdalena.pettersen@hrf.net senast den 1 maj 2015.

Detta gör förhandlingsdelegationen

För alla våra avtalsområden finns en förhandlingsdelegation. Under avtalsrörelsen är det förhandlingsdelegationen som förhandlar, analyserar och tar ställning till ändringsförslag. Alla medlemmar, klubbar och avdelningar har rätt att nominera ledamöter till förhandlingsdelegationen. Mejla din nominering till magdalena.pettersen@hrf.net senast den 1 maj 2015.

Såhär nominerar du

Nomineringarna ska förutom namn och personnummer innehålla följande information:
– Vilket uppdrag du vill nominera personen till
– Den nominerades arbetsplats och yrke
– Avtalsområde
– Uppgifter om facklig erfarenhet och övrigt som kan vara av intresse för avtalsrådets eller förhandlingsdelegationens sammansättning
– Personen ska också vara tillfrågad.

Har du frågor och funderingar, tveka inte att kontakta ditt platsombud, klubb eller avdelningen