Fackliga kurser hösten 2015

Här nedan hittar du de fackliga kurser som ges under hösten 2015. Det kommer att fyllas på eftersom.

Medlemsutbildningar

Medlem i facket, Luleå
Grundläggande information om Facket. Kursen är förlagd på 3 dagar. HRF står för förlorad arbetsförtjänst.

Tid och plats: Sunderby folkhögskola, Luleå, 28-30/9, kl. 8.30-16.

Anmäl dig senast 10/9 till avd.20@hrf.net eller 090-2000 900


Medlem i facket, Umeå

Grundläggande information om Facket. Kursen är förlagd på 3 dagar. HRF står för förlorad arbetsförtjänst.

Alternativ 1, : 6/10, 13/10 och 20/10, kl. 8.30-16. Plats meddelas i kallelsen.

Alternativ 2: 7/10, 14/10 och 21/10, kl. 8.30-16. Plats meddelas i kallelsen.

Anmäl dig senast 7/9 till avd.20@hrf.net eller 090-2000 900


Om facket (För dig under 30 år),
Lycksele och Luleå
Lär dig om vad Facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Tid: 23-24/9, kl. 8.30-16, Lycksele/Luleå.

Anmälan senast 2/9 till avd.20@hrf.net eller 090-2000 900

 

Introutbildning, Luleå
En introutbildning för dig som ny medlem eller som funderar på att bli medlem. Utbildningen tar upp Kollektivavtalet, parterna på arbetsplatsen och hur Facket kan påverka. Du får även lära dig om några av de lagar som rör din anställning samt om diskriminering på arbetsplatsen. Om du skulle jobba denna dag ersätter LO med skattefritt stipendium på 106 kr/timme.

Tid: Tisdag 20 oktober, kl. 08.30-16.30

Plats: Fackföreningarnas hus, Nygatan 3, konferensrummet bottenvåningen.

Anmälan senast 5/10 till avd.20@hrf.net eller 090-2000 900

 

Utbildningar för förtroendevalda

Alla kan göra något
Utbildningen syftar till att utbilda förtroendevalda i det långsiktiga arbetet i att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter.

Luleå, Sunderbyns folkhögskola, 1/10, kl. 8-30-16 (Anmälan senast 11/9)

Umeå, plats meddelas i kallelse, 13/10, kl. 8-16 (Anmälan senast 25/9)

Gällivare, plats meddelas i kallelse, 15/10, kl. 8-16 (Anmälan senast 25/9)

Skellefteå, Medlefors folkhögskola, 10/11, kl. 8-16 (Anmälan senast 21/10)

Anmälan görs till avd.20@hrf.net eller 090-2000 900

Bättre Arbetsmiljö (grundutbildning för skyddsombud), Skellefteå
Utbildningen ger kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet. Du får lära dig hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa. Utbildningen ges under 5 måndagar med start 21/9.

Anmäl dig senast 1/9 till avd.20@hrf.net eller 090-2000 900.

Hot och våld i arbetslivet, Umeå
Vidareutbildning för skyddsombud. Kursen tar upp hur man jobbar förebyggande med att skapa en god arbetsmiljö utan att arbetskamraterna riskerar att utsättas för hot och våld.

Tid: 5/10-7/10. Plats meddelas i kallelsen

Anmälan görs senast 7/8 till avd.20@hrf.net eller 090-2000 900

Vidareutbildning för skyddsombud 1, Kiruna
Kursen är en vidareutbildning efter kursen Bättre arbetsmiljö, och ger fördjupad kunskap om målinriktat arbetsmiljöarbete.

Tid och plats: 23-25/11, Malmfältets folkhögskola, Kiruna.

Anmälan görs senast 2/11 till avd.20@hrf.net eller 090-2000 900