Hotell- och Restaurangfacket avd 2 stängt

Torsdagen den 17 december stänger Hotell och Restaurang Facket avdelning 2 klockan 15:00.

Fredagen den 18 december har Hotell och Restaurang Facket avdelning 2 stängt.

 

Vid brådskande ärenden vänligen ring vår växel : 0771-57 58 59

Välkommen åter måndagen den

21 december klockan 09:00.