Dags att nominera inför Årsmötet 29 februari 2016

Nu är det dags att nominera till valen som ska göras på årsmötet den 29 februari 2016.

 

Följande val skall göras och ska nomineras till:

 

Avdelningsstyrelsen:  3 ordinarie ledamöter
och  5 suppleanter

 

Revisorer:                     1 ordinarie och 2 suppleanter

 

Ungdomskommittén: 1 Ordförande och 2 ordinarie ledamöter

 

Fanbärare:                    2 stycken

 

Valberedning:             3 ordinarie inkl sammankallande
och 2 suppleanter

Nomineringarna skickas till vår mail:
avd.02@hrf.net      skriv nominering i ämnesraden

Sista dag för nominering är: 29 januari 2016