Årsmöte

Härmed kallas medlemmarna till avdelningens årsmöte.

Tid: Torsdagen den 17 mars klockan 18.00

Plats: Elite Hotell i Gävle

På dagordningen: Val till avdelningsstyrelsen och revisorer samt suppleanter för dessa uppdrag. På mötet ska även ansvarsfrihet för sittande styrelse behandlas. Nomineringar till uppdragen mailas till

valberedning.avd27@hotmail.com eller skickas i kuvert märkt ”valberedningen” till avdelningen. De nominerade ska vara tillfrågade och det ska även framgå vem som nominerar. Senast den 25 februari ska nomineringarna vara inne.

Du anmäler dig genom att maila eller ringa avdelningen. Hör av dig senast den 25 februari om du vill äta middag efter mötet.