Årsmöte 2016

Vi välkomnar avdelningens alla medlemmar till årsmöte!

Datum: 17 mars
Tid: kl. 17.00
Plats: Avdelningen, Alkagatan 2, Linköping

På dagordningen:
Val av avdelningsstyrelse samt suppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning
Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen

Vi kommer att bjuda på lättare förtäring vid årsmötet och anmälan skickas in till avd.07@hrf.net eller via 0470-78 81 00.

Nominera gärna en kamrat du har förtroende för till avdelningsstyrelsen! Förslaget skickar du till avd.07@hrf.net – men se först till att kamraten är redo att ta uppdraget. Nomineringarna skall vara avdelningen tillhanda senast den 5 mars. I nomineringen skall det framgå vem som nominerar, alltså dit namn och personnummer, samt vem det är du vill nominera, även där namn och personnummer.