Kallelse! Årsmöte 2016-03-16.

Hotell- och restaurangfacket avd 30 Mälardalen kallar till årsmöte.

Onsdagen 16 mars klockan 16:00

Elite Stadshotellet, Stora torget 7, Västerås

 

Sedvanliga årsmöteshandlingar val:

2 st Styrelseledamöter fyllnadsval 1 år

3 st Styrelseledamöter på 2 år

6 st Suppleanter

1 Revisorssuppleant

Valberedning

 

Nomineringar skickas till: avd.30@hrf.net

eller post: Hotell- och restaurangfacket, Mailbox 10100, 721 19 Västerås.

Märk med ”Valberedning”.

 

Anmälan senast 2016-03-10 eftersom vi bjuder på förtäring eftermötet

till: avd.30@hrf.net eller tel nr:021-470 47 30

 

Välkomna!

Sonja Berthsjö

Ordförande