Ny Avdelninsstyrelse för avd 27 Mitt

Den 17 mars hölls årsmötet på Elite Hotell för våra medlemmar.

Följande personer ingår nu mer i avdelningsstyrelsen:

Ordförande:
Sara Astner

Kassör:
Micke Mossberg

Ledamöter:
Petter Zetterqvist
Jenny Bergsten, sekreterare
Jasmine Larsson
Caroline Fredriksson
Sandra Ulander

Suppleanter (väljs på 1 år):
Martina Lindgren
Charlotte Englund
Monika Jönsson Thollander
Sofia Sundborg

Revisorer
Dag Forsberg
Lars Granström

Revisorsuppleant
Jens Jansson
Hans Gullsby

Valberedning
Anette Olsson (sammankallande)
Lena Åman
Hans Kristiansson