Förhandlingsdelegationer Avtal 2017

Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegationer för vart och ett avtalsområde.

Förhandlingsdelegationerna har en mycket viktig och central roll i avtalsrörelsen.

Förhandlingsorganisationernas grundläggande uppgifter är att analysera och ta ställning till inkomna ändringsförslag samt under förhandlingarna analysera och ta ställning till arbetsgivarföreningens bud.

Alla medlemmar, klubbar och avdelningar i HRF har rätt att nominera, det vill säga föreslå, personer som kan arbeta i våra olika förhandlingsdelegationer. 

Det är av yttersta vikt att nomineringar till förhandlingsdelegationer inkommer från alla avtalsområden, de som nomineras ska ha goda kunskaper i kollektivavtalet som de representerar.

Avtalsområden:

  • Visita Riksavtal och supplement
  • Visita Casino
  • Visita Nöjesavtalet
  • KFO Folkets Hus och Parker (gemensamt avtal med Fastighets)
  • Svensk Handel

 

Nomineringar ska vara avdelningen tillhanda senast den 23 maj 2016 och skickas till avdelning 2 Stockholm-Gotland, avd.02@hrf.net

Skriv avtalsråd i ämnesraden.