Välkommen på höstmöte!

Vi välkomnar alla våra medlemmar på höstmöte.På höstmötet behandlar vi bland annat kompletteringsval för kongressombudssuppleanter för kongressperioden 2014 – 2018.

Nominera via post senast 3 oktober till avdelningen i förslutet kuvert märkt Valberedningen.
Det ska framgå vem som nominerar (namn och personnummer) samt vem du nominerar (namn och personnummer).
Personen du nominerar ska vara tillfrågad och ha tackat ja.

Anmäl dig senast 3 oktober till avd.07@hrf.net eller 0470-78 81 00. Vi bjuder på lättare förtäring.

Dag: Tisdag 25 oktober
Tid: 17.00
Var: Alkagatan 2 i Linköping (avdelningskontoret)