Ett bättre uppdaterat medlemssystem

Just nu uppdaterar vi vårt medlemssystem för att få effektivare rensningar sedan vi bytte system 2014.

Det innebär ingen förändring för dig som medlem. Du behöver varken uppdatera dina uppgifter eller på annat sätt kontakta oss för att stå kvar och få fortsatt service.

Personer som inte längre är med i HRF kommer snabbare tas bort ur systemet. Dessa personer har varken blivit kontaktade av HRF eller fått sina uppgifter använda på annat sätt eftersom de inte längre är medlemmar.