Nytt kollektivavtal för Samhallanställda

Efter långa och tuffa förhandlingar har LO och Almega kommit överens om ett nytt kollektivavtal för de drygt 20 000 anställda inom Samhall AB, där HRF har ett mindre antal medlemmar. Avtalet börjar gälla den 1 oktober.

Förutom lönefrågan har förhandlingarna till stor del handlat om utvecklingsanställningar – anpassade anställningar hos Samhall där unga vuxna med funktionsnedsättning och långa tider av arbetslöshet prioriteras.

Målet med en utvecklingsanställning är att ge individuell yrkesinriktad utveckling med arbetsträning under handledning i riktiga jobb för att personen ska kunna utvecklas och förbättra sin arbetsförmåga.

LO och Almega har nu enats om ett regelverk för utvecklingsanställda som bland annat innebär att ensamarbete eller övertid inte får förekomma.

– Det är bra att vi kommit överens om ett regelverk som ska göra det lättare för långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt både för individen och samhället i stort, säger Ann-Marie Stenberg som är ansvarig för LO-förbundens förhandlingar.

– Vi är glada över att ha nått ett avtal som ger Samhall fortsatta förutsättningar att framgångsrikt arbeta med utvecklingsanställningar. Var tredje person som fått en utvecklingsanställning har kunnat gå vidare till ett vanligt jobb utanför Samhall inom ett år. Det nya avtalet lägger en bra grund för Samhalls fortsatta arbete kring detta, säger Åsa Ramel, förbundsdirektör på Almega Samhallförbundet.

Fakta Samhallavtalet
Avtalet mellan Almega Samhallförbundet och LO berör 20 000 anställda inom Samhall AB, vars uppgift är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.

Fackförbunden som har kollektivavtal inom Samhalls verksamheter är:

  • Fastighets
  • GS
  • Handels
  • IF Metall
  • Seko
  • Kommunal
  • Hotell- och restaurangfacket

Almega Samhallförbundet företräder arbetsgivarna.