Gemensam låglönesatsning i årets LO-samordning

LO-förbundens avtalskrav och avtalsförhandlingar ska samordnas inför den kommande avtalsrörelsen 2017. Det beslutade LO:s representantskap den 19 oktober.

Låglönesatsningen riktas mot dem som tjänar under 24 000 kronor i månaden. Den berör cirka 600 000 LO-medlemmar där majoriteten är kvinnor.

Utöver låglönesatsningen har LO-förbunden enats om att göra en utredning som bland annat ska ta fram förslag på hur vi ska komma tillrätta med missbruket av tillfälliga anställningar, vilket är vanligt förekommande i hotell- och restaurangbranschen.

Som LO-förbund ingår HRF i LO-samordningen.