Viktiga löneökningskrav

Det är mycket positivt att vi går in i 2017 års avtalsrörelse med en stark och enad LO-samordning. Låglönesatsningen som LO-förbunden kommit överens om gagnar Hotell- och restaurangfackets medlemmar extra väl.

– Vi har en stor andel medlemmar som berörs positivt av låglönesatsningen, säger Malin Ackholt, förbundsordförande i HRF.

 Den rimmar väl med våra mål. HRF är ett förbund med en feministisk grundsyn där vi aktivt jobbar med att få upp kvinnors löner och villkor i arbetslivet.

Låglönesatsningen riktas mot anställda som tjänar under 24 000 kronor i månaden. Totalt berör den cirka 600 000 LO-medlemmar.

– Vi känner att vi har fått genomslag i de gemensamma avtalskraven, säger Malin Ackholt.

LO-förbundens gemensamma löneökningskrav är 2,8 procent vilket motsvarar 672 kronor eller mer per månad och heltidsanställd.

Avtalets lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar ovan nämnda löneökningar.

Besöksnäringen är en av Sveriges största exportbranscher som växer stadigt varje år. Exportvärdet motsvarade 112,6 miljarder kronor 2015. Det innebär att vi är dubbelt så stora som järn- och stålexporten där värdet motsvarade 50,9 miljarder kronor samma år.

Turismens exportvärde har ökat med 177 procent sedan år 2000. Sveriges totala export av varor och tjänster ökade med 78,2 procent under samma period.