Gå en facklig utbildning 2017!

Som medlem i HRF har du möjlighet att gå fackliga utbildningar där du lär dig mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet.

Utbildningarna är en del av dina medlemsförmåner. Givetvis är de kostnadsfria och vi ersätter dig för förlorad inkomst om du behöver gå dem på arbetstid. En facklig utbildning har du nytta av hela livet!

Här ser du utbildningsmenyerna för hela 2017:

Utbildningar för förtroendevalda.

Medlemsutbildningar våren 2017

Medlemsutbildningar hösten 2017