Alarmerande arbetsmiljö för hotellstädare

HRF har gjort en undersökning bland hotellstädare i hela Sverige. Den visar bland annat att 85 procent av hotellstädarna lider av smärtor som de upplever är arbetsrelaterade.

Majoriteten av städarna har en så hög arbetstakt att de inte hinner städa alla rum under sina arbetspass. Var tolfte hotellstädare har utsatts för sexuella trakasserier.

– Hotellstädarna betalar ett högt pris för den tuffa arbetstakten. Det visar sig när så många städare lider av smärta och stressbesvär, säger Marie Birgersson, ombudsman Hotell- och restaurangfacket.

Läs hela undersökningen här.