Nominera till vår avdelningsstyrelse

Till alla medlemmar i Avdelning 02 Stockholm-Gotland:

Vill DU vara med och påverka, och bestämma vem som ska företräda dig?

Sätt i gång att nominera era arbetskamrater, men glöm inte att fråga den ni vill nominera först. Informera också om vad ett uppdrag i en styrelse innebär.

Nomineringarna ska vara avdelningen tillhanda senast 20 februari 2017.

Skicka nomineringen med post eller mejl till:

HRF avd 2
”Nominering”
Box 1129
111 81 Stockholm

eller

Mejla: avd.02@hrf.net   ”skriv nominering i ämnesraden”

Nomineringen ska innehålla:

  • Namn och personnummer på den som nomineras
  • Vad man nominerar personen till
  • Namn och personnummer/medlemsnummer på den som nominerar

Följande poster ska nomineras till:
En ordförande – 2 år
Två ordinarie ledamöter – 2 år
Fem suppleanter – 1 år
En revisor – 2 år
En revisor suppleant – 1 år
Ungdomskommittén: En ordförande och två ledamöter – 1 år
Två fanbärare – 1 år
Valberedning: tre ordinarie, (en sammankallande), två suppleanter – 1år

Årsmötet äger rum:
Datum: 20 mars
Tid:
17.00
Plats:
Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg

Fika från kl. 16:30

Vänliga hälsningar från valberedningen