Välkommen till årsmöte 2017-03-16

Alla medlemmar i Avdelning Mälardalen kallas till årsmöte.

Datum: 16 mars
Tid: 17.30
Plats: Avdelningens lokaler på Munkgatan 18 i Västerås.

På agendan:
Val av ordförande på 2 år
Val av ledamöter till avdelningsstyrelsen: 2 ledamöter på 2 år
Val av 6 suppleanter
Val av en revisor på 1 år
Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år
Val av valberedning

Vi kommer även behandla verksamhetsberättelsen från 2016 och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Två spännande gäster kommer, varav en ska berätta om avtalsrörslen.

Vill du nominera någon?

Alla medlemmar kan nominera till styrelseuppdragen.

Skicka nomineringar senast 7 mars till avd.30@hrf.net eller via brev Hotell-och restaurangfacket, Mailbox 10100, 721 19 Västerås.

Märk brevet ”Valberedning” och ange namn och personnummer på dig och den nominerade.
Tänk på att den nominerade ska vara tillfrågad!

Anmälan

Anmälan är bindande och görs till avd.30@hrf.net eller över telefon 021-470 47 30, senast 10 mars. Vi bjuder på lättare förtäring efter mötet.

Varmt välkomna!
/Avdelningsstyrelsen