Välkommen till årsmöte 2017

Välkomna alla medlemmar i Avdelning Nord till årsmöte.

Ur dagordningen:
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016, val av styrelse och revisorer samt ledamöter till LO-distriktet.

Vi bjuder på förtäring efter avslutat möte. Anmälan till görs till avd.20@hrf.net eller över telefon 090-20 00 900.

Dag: 13 mars
Tid: 18.00
Plats: Medlefors Folkhögskola, Skellefteå