Välkommen till årsmöte 2017

Härmed kallas Avdelning 55 Östs medlemmar till årsmöte.

Datum: 27 mars
Tid: 17.00
Plats: Avdelningskontoret, Alkagatan 2 Linköping

Sista anmälningsdag är 5 mars. Anmälan är bindande och kan göras via mejl avd.55@hrf.net eller telefon 0470-78 81 00.

Mötet kommer bland annat behandla ansvarsfrihet för styrelsen och val av:
Ledamöter
Suppleanter
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedningen

Ta chansen att nominera!

Alla medlemmar är välkomna att nominera. Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad och ha tackat ja till nomineringen. Glöm inte uppge ditt och den nominerades personnummer samt vad du nominerar till.

Sista nomineringsdag är den 5 mars och ska skriftligen inkomma till oss, ej via mejl!

Väl mött!