Välkommen till årsmöte 2017

Härmed bjuder Avdelning Karlstad in samtliga av våra medlemmar till årsmöte.

Dag: 7 mars
Tid: 18.00
Plats: Drottninggatan 21, 4tr i Karlstad

Mötet kommer att behandla:
Avdelningens verksamhetsberättelse för 2016
Revisionsberättelse för 2016
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
Fyllnadsval av kongress suppleanter
Val av styrelseledamöter
Fördelning av styrelsearvoden

Nominera!

Du kan nominera kongress suppleant fram till 31 januari.

Till styrelsen ska följande väljas: 3 ordinarie ledamöter på två år, 5 styrelsesuppleanter på ett år, 1 revisor på två år samt 2 revisor suppleanter på ett år.
Nomineringstiden till styrelsen är öppen fram till 21 februari.

Den/de du nominerar ska vara tillfrågade och tackat ja till uppdraget. Nomineringarna skickas till avd.31@hrf.net och ska innehålla namn/personnummer på den nominerade personen samt vilket uppdrag det gäller. Även ditt namn och personnummer ska finnas med.

Efter mötet bjuder vi på förtäring. Om du vill stanna efter mötet vill vi att du anmäler dig via telefon 054-770 25 40 eller mejl avd.31@hrf.net.

Välkomna!