Välkommen till årsmöte 2017

Alla Avdelning Syds medlemmar är varmt välkomna på årsmöte. Vi bjuder på lättare förtäring och pratar om vad som är på gång under året.

Dag: Torsdagen 16 mars 2017
Tid: 18.00
Plats: Folkets Hus i Malmö

På dagordningen:
Val av ordförande 2 år
Val av ordinarie ledamöter 2 år
Val av suppleanter 1år
Fyllnadsval av ordinarie ledamot 1 år
Val av revisorer 2 år och valberedning 1 år
Beslut om ansvarsfrihet för det gångna året

Nominera!

Skicka in dina förslag på medlemmar som kan vara kandidater till dessa uppdrag och som du vill ska företräda dig.

Nomineringar skickas till avd.05@hrf.net. Skriv ”Till Valberedningen” i ämnesraden.

Glöm inte att ange ditt och den nominerades namn och personnummer samt vilket uppdrag nomineringen avser.

Sista dag för nominering är 28 februari 2017.